Skip to content Skip to footer

Interview Annemarie Lukassen

Samen planten we het zaadje voor de kennis van morgen. De eerste vrouw op Mars zit vanmorgen misschien wel aan jouw ontbijttafel. Een boude uitspraak, maar laat die maar eens even op je inwerken. Want het kan. Als we bij het meisje dat tegenover je een boterham zit te eten, nú het juiste zaadje weten te planten. Het zaadje dat de liefde voor wetenschap en technologie doet groeien.

En dat zaadje planten doen we samen! Met mensen uit het veld: leerkrachten, begeleiders, schoolleiders, colleges van bestuur, bedrijven. Die mensen hebben we geïnterviewd voor onze “Inhoudelijke rapportage W&T onderwijs in Limburg 2015 – 2021”. En dat willen we graag met jullie delen. 

Annemarie Lukassen, rector Bouwens van der Boijecollege in Panningen

Annemarie Lukassen

In de gemeente Peel en Maas werken we in het primair en voortgezet onderwijs nauw met elkaar samen op het gebied van W&T-onderwijs. Zo hebben we vanuit de visie om meer samen op te trekken en Onderzoekend en Ontwerpend leren beter vorm te geven, een aantal jaren geleden met de gemeente en het bedrijfsleven het Ontdeklab opgericht. Het Ontdeklab leert kinderen wat technologie en innovatie in het dagelijkse leven inhoudt. 

Het lab had eerst een fysieke ruimte bij het Bouwens. Kinderen van de basisscholen in de regio kwamen dan naar het Ontdeklab toe om heel praktisch met wetenschap en techniek aan de slag te gaan. Denk dan aan het maken van stroomkringen, maquettes voor een skatepark of bouwen met bamboestokjes. Tegenwoordig zit het Ontdeklab niet meer bij ons, maar gaat het naar de scholen toe. 

Ik vind zo’n lab een prachtige manier van onderwijs. Het leren van woordjes en rekenen is absoluut belangrijk, maar projectmatig leren werken, ondernemerschap en creativiteit zijn mooie vaardigheden voor de toekomst. Voor ons als middelbare school heeft het zeker ook meerwaarde. In feite creëren we met deze samenwerking een soort doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs op het gebied van W&T. Niet geheel onbelangrijk, want wij leiden zelf jongeren op het vmbo op richting de techniek en hebben voor de havo- en vwo-leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor het Technasium waar Onderzoekend en Ontwerpend leren centraal staat. 

Ook daar werken we projectmatig samen met het regionale bedrijfsleven, zoals attractiepark Toverland. Wat ik heel mooi hieraan vind is dat kinderen ontdekken dat alles met elkaar samenhangt. Ze passen vakken als wiskunde, natuurkunde en economie integraal toe, in plaats van alles apart te benaderen. Ik ben er trots op dat we W&T onderwijs hier in de gemeente Peel en Maas zo vorm weten te geven. 

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer willen weten over STEAM Limburg dan kunt u contact opnemen met STEAM Limburg.

Interview Annemarie Lukassen - STEAM Limburg