Skip to content Skip to footer

Interview Arno Coenders

Samen planten we het zaadje voor de kennis van morgen. De eerste vrouw op Mars zit vanmorgen misschien wel aan jouw ontbijttafel. Een boude uitspraak, maar laat die maar eens even op je inwerken. Want het kan. Als we bij het meisje dat tegenover je een boterham zit te eten, nú het juiste zaadje weten te planten. Het zaadje dat de liefde voor wetenschap en technologie doet groeien.

En dat zaadje planten doen we samen! Met mensen uit het veld: leerkrachten, begeleiders, schoolleiders, colleges van bestuur, bedrijven. Die mensen hebben we geïnterviewd voor onze “Inhoudelijke rapportage W&T onderwijs in Limburg 2015 – 2021”. En dat willen we graag met jullie delen. 

Arno Coenders

Ik heb een achtergrond als docent en onderwijskundige en begeleid in heel het land scholen bij professionaliseringstrajecten. Gé ondersteun ik bij de werkplaats- bijeenkomsten in de regio Venlo.

Wat we tijdens die bijeenkomsten aanbieden is vooral kennis. We laten leerkrachten heel praktisch zien wat
er allemaal mogelijk is op het gebied van W&T. Denk aan het werken met greenscreens, Bee-bots en bepaalde constructiematerialen. Na de uitleg kunnen ze zelf met die materialen stoeien. Daarna kunnen ze de spullen lenen, ze toepassen in hun klas en bij een volgende bijeenkomst terugkoppelen wat ze ervan vinden.

Maar het blijft niet bij die bijeenkomsten. Scholen kunnen ons ook ‘invliegen’. Daarvoor hebben ze een strippenkaart. We begeleiden dan bijvoorbeeld een team op school tijdens een studiedag of bij het ontwikkelen van een leerlijn W&T. Voor succesvol W&T onderwijs is het belangrijk dat je er als heel team achter staat. Met een enkele enthousiaste juf of meester kom je er niet. Je hebt die wel nodig als kartrekker, want W&T is en blijft vooral mensenwerk.

W&T is en blijft vooral mensenwerk

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer willen weten over STEAM Limburg dan kunt u contact opnemen met STEAM Limburg.