Skip to content Skip to footer

Interview Hilda Teuwen

Samen planten we het zaadje voor de kennis van morgen. De eerste vrouw op Mars zit vanmorgen misschien wel aan jouw ontbijttafel. Een boude uitspraak, maar laat die maar eens even op je inwerken. Want het kan. Als we bij het meisje dat tegenover je een boterham zit te eten, nú het juiste zaadje weten te planten. Het zaadje dat de liefde voor wetenschap en technologie doet groeien.

En dat zaadje planten doen we samen! Met mensen uit het veld: leerkrachten, begeleiders, schoolleiders, colleges van bestuur, bedrijven. Die mensen hebben we geïnterviewd voor onze “Inhoudelijke rapportage W&T onderwijs in Limburg 2015 – 2021”. En dat willen we graag met jullie delen. 

Hilda Teuwen,leerkracht en bovenschools coördinator W&T bij SPOLT.

Hilda Teuwen

Ik geef twee dagen les in groep 7/8 van Basisschool St. Lambertus in Neeritter en coördineer daarnaast het W&T- onderwijs voor alle 13 scholen van onderwijsstichting SPOLT. Maakkunde heeft me altijd al aangetrokken, evenals het samenwerken met derden. In ons W&T-onderwijs vinden die twee elementen elkaar. 

Bovenschools werken we bijvoorbeeld samen met het Spark Tech Lab in Weert. Kinderen van onze groepen 7/8 doen daar mee aan projecten, waarbij ze in de lijn van producten van een bedrijf als Linssen Yachts iets maken. Allerlei vaardigheden komen daarbij aan bod. Van ontwerpen, ontdekken, ontwikkelen, inkopen tot presenteren. 

Via het MakeTech Platform Keyport, een platform van en voor ondernemers in de maakindustrie, krijgen kinderen van onze scholen de kans om bij techniekbedrijven een kijkje in de keuken te nemen. Zo creëer je enthousiasme voor W&T bij leerlingen en leerkrachten. Andere groepen volgen bij het Spark Tech Lab workshops waar ze bijvoorbeeld leren hoe ze een katapult moeten maken, een hijskraan of hydraulische grijparm bouwen of met Lego Mindstorms kunnen werken. 

Als bovenschools coördinator ben ik ook betrokken bij het opzetten van trainingsaanbod voor juffen en meesters. Want niet alle leerkrachten zijn even vaardig op het gebied van wetenschap en techniek. Een simpel voorbeeld: we hebben voor onze scholen greenscreens boxes gekocht, waarmee kinderen zelf in de klas verhaaltjes kunnen visualiseren. Heel leuk om daarmee te werken tijdens je lessen, maar dan moet je als leerkracht natuurlijk wel weten hoe de app werkt waarmee je achtergronden van foto’s en video’s kunt veranderen.

STEAM Limburg helpt ons bij die verdere professionalisering van onze leerkrachten en biedt ons inzicht in wat er allemaal verder nog is op het gebied van W&T. Dat doet STEAM door bijeenkomsten te organiseren waarop bedrijven en stichtingen als Spark Tech Lab hun projecten kunnen presenteren. 

Heel oplossingsgericht en inspirerend voor onze leerkrachten. 

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer willen weten over STEAM Limburg dan kunt u contact opnemen met STEAM Limburg.