Skip to content Skip to footer

Interview Peter Lemmens

Samen planten we het zaadje voor de kennis van morgen. De eerste vrouw op Mars zit vanmorgen misschien wel aan jouw ontbijttafel. Een boude uitspraak, maar laat die maar eens even op je inwerken. Want het kan. Als we bij het meisje dat tegenover je een boterham zit te eten, nú het juiste zaadje weten te planten. Het zaadje dat de liefde voor wetenschap en technologie doet groeien.

En dat zaadje planten doen we samen! Met mensen uit het veld: leerkrachten, begeleiders, schoolleiders, colleges van bestuur, bedrijven enz. Die mensen hebben we geïnterviewd voor onze “Inhoudelijke rapportage W&T onderwijs in Limburg 2015 – 2021”. En dat willen we graag met jullie delen. 

Peter Lemmens, Bestuurder Kindante en voorzitter stuurgroep STEAM Limburg
Peter Lemmens

Wetenschap en techniek hebben de afgelopen jaren steeds meer een natuurlijke plek gekregen binnen het onderwijs in Limburg. Daar heeft de doelgerichte aanpak van de voorlopers van STEAM Limburg zeker aan bijgedragen. Ooit zijn we begonnen in drie aparte regio’s met ieder een eigen aanpak. Gaandeweg zijn we gegroeid naar wat er nu ligt: een overkoepelend programma met twee coördinatoren die voor alle regio’s kijken wat nodig is op het gebied van W&T. En die samenwerking is gerust uniek te noemen.

De nadruk ligt vooral op verbinden. Scholen, leerkrachten, bedrijven en andere organisaties lokaal, regionaal en zelfs grensoverstijgend met elkaar in contact brengen. Zodat ze elkaar kunnen inspireren. Je hoeft immers niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Zo hebben we samen al tal van zaken weten te realiseren. Zoals Doelabs, Bee-Bots en Greenscreen Boxes in het basisonderwijs.

Wat ons als bestuurders drijft, is het besef dat we onze kinderen goed moeten voorbereiden op de toekomst. De wereld van nu is écht anders dan twintig jaar geleden. Met alleen consumeren en luisteren naar wat de juffrouw of meester vertelt, kom je er niet meer. Kinderen moeten zelf denken, zelf keuzes maken. Op jonge leeftijd kennis maken met ontwikkelingen in de techniek, wetenschap en maatschappij. Als bestuurders voelen we ons hier verantwoordelijk voor.

Het is onze taak om hiervoor de mogelijkheden, de faciliteiten te creëren. Voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten.

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer informatie willen over STEAM Limburg dan kunt u contact opnemen met STEAM Limburg.

Interview Peter Lemmens - STEAM Limburg