Skip to content Skip to footer

Interview Sebastiaan Smit

Samen planten we het zaadje voor de kennis van morgen. De eerste vrouw op Mars zit vanmorgen misschien wel aan jouw ontbijttafel. Een boude uitspraak, maar laat die maar eens even op je inwerken. Want het kan. Als we bij het meisje dat tegenover je een boterham zit te eten, nú het juiste zaadje weten te planten. Het zaadje dat de liefde voor wetenschap en technologie doet groeien.

En dat zaadje planten doen we samen! Met mensen uit het veld: leerkrachten, begeleiders, schoolleiders, colleges van bestuur, bedrijven. Die mensen hebben we geïnterviewd voor onze “Inhoudelijke rapportage W&T onderwijs in Limburg 2015 – 2021”. En dat willen we graag met jullie delen. 

Sebastiaan Smit, programmamanager bij Jet-Net en Technet.

Sebastiaan Smit

Wij willen meer jongeren enthousiast maken voor een carrière in de techniek. Dat doen we door technische bedrijven te koppelen aan scholen, zodat kinderen zien hoe technologie wordt toegepast en ze begrijpen waarom ze vakken als wiskunde en natuurkunde krijgen. Dat doen we bijvoorbeeld met workshops en gastlessen. Gemiddeld gaat het om zo’n 1000 activiteiten per jaar.

Als programma zijn we landelijk georganiseerd, maar onze impact ligt regionaal. Een regiocoördinator met voelsprieten in de provincie verbindt op lokaal niveau bedrijven en scholen met elkaar. In Limburg is die coördinator tegelijk ook een van de stuwende krachten achter het W&T-onderwijs in de regio. Deze heeft ook een stevige link met andere netwerken en het ministerie van OCW.

En zo verbinden we landelijke kennis en expertise over hoe je je jongeren boeit voor techniek met mensen die daadwerkelijk op lokaal niveauactief zijn in bedrijven, in het basis- en voortgezet onderwijs. We stellen ook data aan de regio’s beschikbaar, bijvoorbeeld als het gaat om profielkeuzes, instroom op de arbeidsmarkt. Dat geeft inzicht op waar je ten opzichte van de rest van het land staat. Meten is immers weten en dan kun je bijsturen indien nodig.

Vanaf dag één dat we actief zijn in Limburg is mij opgevallen dat de community hier sterk is. Vanuit het regionale bedrijfsleven wordt veel verantwoordelijkheid gevoeld om als partner van het onderwijs op te treden. Natuurlijk is er gezien de demografie van de regio ook een bepaalde urgentie. Partijen moeten wel met elkaar samenwerken om leegloop te voorkomen.

Wat wij nu helaas zien is dat sinds corona de keuze voor techniek afneemt. Het was een tijdje stabiel, maar nu is vooral de situatie op het niveau van havo/vwo zorgwekkend. Die trend moeten we doorbreken. We kunnen ook niet anders gezien de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, onder meer op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, kansengelijkheid en in de zorg. Allemaal thema’s waarvoor W&T-onderwijs essentieel is. Investeren en samenwerken is dus noodzakelijk.

Zeker nu.

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer willen weten over STEAM Limburg dan kunt u contact opnemen met STEAM Limburg.