Skip to content Skip to footer

Doe mee aan het online onderzoek van de Open Universiteit rondom Computational Thinking

Uitnodiging deelname aan onderzoek:
“Perceptie van Leerkrachten over Computational Thinking” –
“Teachers self-assessment of Computational Thinking”

Beste leerkracht primair onderwijs,

Vanuit de Open Universiteit Nederland vragen wij u om mee te doen aan een online wetenschappelijk onderzoek dat wordt afgenomen onder leerkrachten primair onderwijs. In dit onderzoek worden de bevindingen van leerkrachten basisonderwijs ten aanzien van computational thinking (CT) in het basisonderwijs én ten aanzien van een gevalideerde computational thinking vragenlijst, de Beginners Computational Thinking test (BCTt), onderzocht. Het ontwikkelen van computational thinking is een essentiële behoefte voor onze huidige en toekomstige op technologie gebaseerde samenleving. Computational thinking omvat verschillende vaardigheden (b.v. probleemdecompositie, algoritmisch denken, patroonherkenning, debugging, parallellisatie en abstractie) die nodig zijn om problemen op te lossen door toepassing van computerwetenschappelijke concepten. Deze vaardigheden blijken ook van prominent belang te zijn in alle andere schoolvakken om tot oplossingen te komen door toepassing van een probleemoplossende aanpak. Om het niveau van computational thinking bij leerlingen van 5 tot 9 jaar te kunnen beoordelen wordt gebruikgemaakt van de BCTt. Dit instrument bevat voor de leeftijdsgroep geschikte vragen op basis van afbeeldingen en pictogrammen op papier waar een oplossing voor een gesteld probleem gevonden moet worden. Per vraag dient daarvoor het juiste antwoord aangekruist te worden. De benodigde vaardigheden voor het oplossen van deze problemen zijn terug te leiden naar vaardigheden die ook binnen computational thinking van toepassing zijn.

Voor dit online onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens betreffende: uw leeftijd, uw geslacht, het land waarin u als leerkracht werkzaam bent, de leeftijdscategorie waaraan u les geeft, hoeveel jaar onderwijservaring u heeft, welk vak u onderwijst en uw vaardigheid betreffende computational thinking. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De analyse van de uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Alle gegevens zullen veilig worden opgeslagen op een beveiligde research drive en beveiligde T-drive van de Open Universiteit.

Voor meer informatie over deelname of het onderzoek kunt u terecht bij Nardie Fanchamps.
Alvast bij voorbaat dank voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Nardie Fanchamps PhD, hoofd-onderzoeker Open Universiteit Nederland.
E-mail: [email protected]
tel: 045-5762526 (bereikbaar ma t/m vr van 08.00 uur tot 17.00 uur)

U kunt direct meedoen aan de online vragenlijst via deze link.

Actie is reactie.

Wetenschappelijk gezien stop je ergens energie in en komt die er ook weer uit. Dat zien wij ook.
We verbinden het basisonderwijs om aan de slag te gaan met Wetenschap en Technologie. Hoe we dat doen?

Onderzoek OU - STEAM Limburg