Skip to content Skip to footer

Met hart en handen de natuur beleven om op die manier verwondering over, verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor onze leefwereld te ervaren. Dat probeert CNME iedereen van jong tot oud mee te geven, met de duurzame werelddoelen als kompas.


Uiteindelijk leidt dit tot kennis en inzicht die hopelijk aanzetten tot gedragsverandering t.o.v. de natuur en het milieu. Kinderen en jongeren hebben onze speciale aandacht omdat positieve ervaringen in de natuur bepalend zijn voor het gedrag nu en in de toekomst.


CNME biedt educatie en voorlichting aan over natuur, milieu en duurzaamheid. Dat doen we voor scholen en BSO’s met (les)aanbod over thema’s die verderop worden genoemd. Vaak maken we gebruik van de onderzoeksmethode Onderzoekend & Ontwerpend leren waarbij kinderen leren door zelf op onderzoek uit te gaan. Tevens kunnen wij een rol spelen bij het vergroenen van de (school)omgeving en/of het verduurzamen van de visie en het curriculum van een school.

Onderstaande thema’s hebben we in ons repertoire:
afval – luchtkwaliteit – duurzaamheidsdoelen – voeding – vergroening – veldlessen/natuurwerklessen – schone Maas – groene voetstappen – ECO-schools begeleiding

Mogelijkheden zijn onder andere: Uitleen (les)materiaal, workshops, ontwerpen lesmateriaal, cursus / training, Keynote / inspiratiesessies, ondersteuning beleid, bezoek aan de locatie, leveren vakdocenten, ontwerp en aanplant van vergroeningstrajecten, waarin kinderen ook een belangrijke rol krijgen binnen het traject.

We bieden ook lessen op maat, vraag naar de mogelijkheden.