Skip to content Skip to footer

Skillsdojo is een flexibel platform met tientallen lesseries op video dat aansluit bij kinderen van elk niveau en een brug slaat tussen technologie en de overige vakken van het primair onderwijs. Door verwerking van de lessen met Skillsdojo zijn taal en lezen, wereldoriëntatie of rekenen met digitale vaardigheden te combineren.

Mogelijkheden zijn: Ontwerpen lesmateriaal, cursus of training, Keynote of inspiratiesessies.

Samenwerking met Skillsdojo: In een pilot hebben STEAM Limburg en Skillsdojo onderzocht hoe je als leerkracht aan de slag kunt gaan met het verwerken van digitale vaardigheden, W&T en technologie in je bestaande lesprogramma. Aan de pilot hebben 6 scholen meegedaan. De resultaten zullen later dit jaar gedeeld worden.

Regio: noord, midden, zuid