Skip to content Skip to footer
Ons programma

Zo zetten we onze
eerste stappen samen.

Ons programma

Samen voor onze kinderen en onze regio.

Het verder stimuleren en integreren van het W&T-onderwijs in Limburg lukt alleen in co-creatie en
verbinding met belangrijke partners. Laten we samen ervoor zorgen dat onze kinderen klaar zijn voor
de wereld van morgen en dat ze de juiste vaardigheden ontwikkelen voor de banen van de toekomst.
Hier in Limburg en in de Euregio. Bij een van de vele prachtige innovatieve bedrijven die we rijk zijn.
Om dit te bereiken staan er vier pijlers centraal in ons programma:

Vier pijlers die bij ons programma centraal staan:

Om ervoor te zorgen dat Wetenschap & Technologie een plek krijgt binnen het basisonderwijs is het verkrijgen van draagvlak en commitment binnen de (school)organisatie van essentieel belang. Daarom ligt de hoofdfocus op lokale coördinatie in de nabijheid van de scholen. De deelnemende besturen aan STEAM-Limburg hebben allemaal een regio coördinator die voor één of meerdere besturen die rol vervult.

Naast de regio coördinatoren heeft STEAM-Limburg een gezamenlijke projectorganisatie. Vanuit hier worden de contacten met mogelijke partners gelegd, wordt kennisdeling tussen regio’s gefaciliteerd en ondersteunen zij de regio coördinatoren.

De context waarin kinderen opgroeien speelt een belangrijke rol binnen STEAM-Limburg. Dit betekent de buitenwereld naar binnen halen, maar ook andersom. STEAM-Limburg neemt een actieve rol in het verbinden van vraag en aanbod op basis van onderwijsinhoudelijke behoefte en kwaliteit. Samen met het onderwijs, bedrijfsleven en andere partners organiseren we vraaggestuurd projecten en activiteiten.

Een van de belangrijkste ambities is het opzetten en faciliteren van een gezamenlijk platform. Hiermee willen we de opbrengsten van de lokale initiatieven breed beschikbaar stellen. Daarnaast is in deze online community ook ruimte om te netwerken en projecten en activiteiten te delen.

Ons doel is een vaste plek van Wetenschap & Technologie en digitale geletterdheid in het curriculum van de scholen. We moeten ons echter continue afvragen of onze inspanningen een positief effect hebben op de totale ontwikkeling van kinderen. Om dit objectief in kaart te brengen is voortdurend monitoren en onderzoek noodzakelijk. Hiervoor zoeken we de samenwerking op met onze partners.

Stel ons jouw vraag

Het eerste blokje plaats jij.
Samen bouwen we verder.

Programma - STEAM Limburg