Skip to content Skip to footer

De Spacebuzz gaat internationaal

In het kader van de Euregionale uitwisselingsproject STEAM II Lingua zijn de netwerkorganisatie STEAM Limburg en de stichting SpaceBuzz een unieke samenwerking aangegaan om in de week van dinsdag 15 maart t/m vrijdag 18 maart honderden basisschoolleerlingen in de provincie Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kennis te laten maken met het innovatieve educatieprogramma Spacebuzz.

STEAM Limburg

STEAM Limburg is de netwerkorganisatie van en voor het basisonderwijs in Limburg om scholen te ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van Wetenschap en Technologie in het dagelijkse onderwijs. Met deze unieke pilot waarbij het educatieprogramma wordt ingezet binnen het uitwisselingsproject STEAM II Lingua tussen het Nederlandse en voor het eerst binnen Duitse basisonderwijs wil het netwerk STEAM Limburg leerlingen kansen en uitdagingen laten zien binnen hun directe leefomgeving om hiermee een structurele bijdrage gaan leveren om zoveel mogelijk nieuwe ambassadeurs voor onze aarde binnen Limburg en de Euregio te creëren. 

Tijdens deze week zal de raket de volgende scholen gaan bezoeken:

Dinsdag 15 maart 2022 Basisschool De Opstap / Basisschool de Trampoline (Brunssum)

Woensdag 16 maart 2022 Westzipfelschule Selfkant

Donderdag 17 maart 2022 Lambertus schule Nettetal / Basisschool Sint Jozef Tegelen

Vrijdag 18 maart 2022 Gemeinschaftgrundschule Breyell / Schaag Nettetal

Doel STEAM II Lingua

Het doel van het project is om euregionale leerlingen van huidige of toekomstige euregionale partnerscholen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar intensiever met elkaar in contact te brengen, te verleiden om eenvoudig met elkaar te communiceren en kennis en interesse op te doen over de cultuur en leefomgeving van elkaar.

Waarom STEAM II Lingua?

Er is een grensoverschrijdende meerwaarde om bij de leerlingen interesse te wekken om bewuster naar hun directe en de andere leefomgeving te leren kijken en het te ervaren.

Door de leerlingen intensiever en fysiek in aanraking te laten komen met een vreemde taal, cultuur en leefomgeving zullen zij de grenzen niet meer gaan ervaren als een geografische en/of taalkundige barrière om daarmee te leren kijken naar euregionale kansen en mogelijkheden op het gebied van arbeidspotentieel en ook naar problematieken en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. 

Nieuwsgierigheid kent géén grenzen 

Het project “STEAM II Lingua” wordt mogelijk gemaakt door het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

Actie is reactie.

Wetenschappelijk gezien stop je ergens energie in en komt die er ook weer uit. Dat zien wij ook.
We verbinden het basisonderwijs om aan de slag te gaan met Wetenschap en Technologie. Hoe we dat doen?

Leave a comment

De Spacebuzz gaat internationaal - STEAM Limburg