Skip to content Skip to footer

Interview Maurice Thelen

Samen planten we het zaadje voor de kennis van morgen. De eerste vrouw op Mars zit vanmorgen misschien wel aan jouw ontbijttafel. Een boude uitspraak, maar laat die maar eens even op je inwerken. Want het kan. Als we bij het meisje dat tegenover je een boterham zit te eten, nú het juiste zaadje weten te planten. Het zaadje dat de liefde voor wetenschap en technologie doet groeien.

En dat zaadje planten doen we samen! Met mensen uit het veld: leerkrachten, begeleiders, schoolleiders, colleges van bestuur, bedrijven. Die mensen hebben we geïnterviewd voor onze “Inhoudelijke rapportage W&T onderwijs in Limburg 2015 – 2021”. En dat willen we graag met jullie delen. 

Maurice Thelen

Ik geef les aan groep 7. Stof behandelen we voor een deel thematisch. Zo hadden we onlangs het thema Verkeer en Vervoer. Dan hebben we het er samen met de kinderen over hoe een boot werkt, doen we zink- en drijfopdrachten, bezoeken we het Maas Binnenvaartmuseum, gaan we naar de sluizen in Maasbracht. We laten kinderen zien en ervaren hoe iets werkt. Dat is een heel andere manier van leren dan vroeger toen je als leraar voor de klas stond en alleen zelf aan het woord was. 

Kinderen formuleren nu zelf een onderzoeksvraag en gaan met een doe- opdracht aan de slag. De betrokkenheid van kinderen bij een les is daardoor veel groter dan een aantal jaren geleden. 

Op verschillende manieren halen we het W&T-onderwijs de school binnen.
Zo hebben we een tijdje samengewerkt met Mad Science. Samen met een vader ontwerp ik Bee-Bot matten, die ook verkocht worden door Bee-Bot. Die koppelen we dan bijvoorbeeld aan leerstof over verkeersborden. Momenteel zijn we met het Vista College bezig met het maken van een app over de Romeinen, steenkoolmijnen en Bokkenrijders. De bedoeling is dat kinderen dan straks via QR-codes gekoppeld aan locaties in de omgeving, aan de hand van filmpjes en opdrachten leren over het verleden. 

Ik werk ook al een aantal jaren mee aan onderzoeken van de Universiteit Maastricht naar het rendement van deze nieuwe manier van lesgeven. In de eerste studie stond de vraag centraal hoe we creatief probleemoplossend vermogen kunnen meten. Op 13 basisscholen hebben we toen 400 leerlingen 2 keer getest waarbij we ze de vraag stelden ‘hoe activeer je leeuwen om actiever te worden’.

Nu zitten we aan de beginfase van een nieuwe studie. Hierin observeren we de cognitieve en samenwerkingsvaardigheden in kinderen als ze met robotica een programmeerprobleem oplossen. Mijn groep 7 was hiervoor de pilotgroep. Door aan dit soort onderzoeken mee te doen, hoop ik dat er kleine veranderingen in het onderwijs plaatsvinden. 

Ik hoop dat er zo kleine veranderingen in het onderwijs plaatsvinden 

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer willen weten over STEAM Limburg dan kunt u contact opnemen met STEAM Limburg.

Interview Maurice Thelen - STEAM Limburg