Skip to content Skip to footer

Interview Ted Lenssen en Stijn Hendriks

Samen planten we het zaadje voor de kennis van morgen. De eerste vrouw op Mars zit vanmorgen misschien wel aan jouw ontbijttafel. Een boude uitspraak, maar laat die maar eens even op je inwerken. Want het kan. Als we bij het meisje dat tegenover je een boterham zit te eten, nú het juiste zaadje weten te planten. Het zaadje dat de liefde voor wetenschap en technologie doet groeien.

En dat zaadje planten doen we samen! Met mensen uit het veld: leerkrachten, begeleiders, schoolleiders, colleges van bestuur, bedrijven. Die mensen hebben we geïnterviewd voor onze “Inhoudelijke rapportage W&T onderwijs in Limburg 2015 – 2021”. En dat willen we graag met jullie delen. 

Ted Lenssen en Stijn Hendriks

Ted Lenssen – Expeditielab Venray

Ted Lenssen: In ons Xpeditielab ontvangen we jaarlijks zo’n 1.500 tot 2.000 kinderen. Dat zijn allereerst alle kinderen van de groepen 7 van 14 basisscholen in de regio. Elke groep komt zes keer. Voordat de kinderen
bij ons op bezoek komen, geven ze aan wat ze willen doen. Ze hebben daarbij keuze uit 25 opdrachten die variëren van 3D-printen en programmeren tot dakpannen leggen en houtbewerken. Juist die mix qua aanbod vinden we erg belangrijk, ieder kind heeft immers andere interesses.

Daarnaast hebben we in het Xpeditielab klusklassen voor de groepen 5 en 6 uit de regio. De kinderen uit de middenbouw leren bij ons bijvoorbeeld timmeren of solderen. Dat soort ‘oude ambachten’ doet het altijd goed.

Maar we doen meer om W&T in het onderwijs te stimuleren. Iedere school die
bij ons is aangesloten heeft zijn eigen X-lab, een afgeslankte vorm van het Xpeditielab. Iedere school heeft ook greenscreens voor de midden- en bovenbouw, Blue-Bots (soort van Bee-Bot te programmeren via Bluetooth, red) en lego WeDo om te leren ontwerpen en programmeren. Zo creëren we voor iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen op het gebied van ICT, wetenschap en techniek.

Zelf sparren we regelmatig met de projectleider van STEAM Limburg en spreken we andere W&T coördinatoren. Zo krijg je weer input voor nieuwe ideeën. We willen bijvoorbeeld meer met bedrijven gaan doen, ze de scholen in halen. Dat doen we nu al met Kidscolleges over elektriciteit of robotica voor groepen 7/8, maar we zijn ervan overtuigd dat hier meer in zit. STEAM Limburg kan hier als netwerk een grote rol in spelen.

Stijn Hendriks: Ted en ik vullen elkaar aan. Hij houdt zich met name bezig met de inhoud en uitvoering van de activiteiten in het Xpeditielab. Ik ben meer met ICT en beleidsmatig actief. Probeer een besef van urgentie te creëren bij mijn collega’s: want meer aandacht voor wetenschap en technologie in het onderwijs is broodnodig.

Om W&T stichtingbreed te implementeren, hebben we bij SPOVenray de zogeheten SWITCH-tandwielen ontworpen, die elke school voor zichzelf in kaart brengt. Elk tandwiel staat voor een onderdeel dat van belang is om W&T op alle niveaus – van kinderen, leerkrachten tot directie – goed uit te voeren. Zo zijn er de tandwielen Xpeditielab en X-lab waar Ted het al over had. Een ander tandwiel is Xpiratie, waarmee we willen inspireren. Daarbij kun je denken aan onze Xpeditiecafés voor leraren waarin we bijvoorbeeld een app centraal zetten die ze kunnen gebruiken in de klas. Een onlinebibliotheek met lessen waar ze uit kunnen putten valt hier ook onder evenals de eerdergenoemde Kidscolleges.

We draaien samen aan de tandwielen.

Stijn Hendriks – Bovenschools coördinator IWT bij SPO Venray

Het tandwiel waar ik me veel mee bezighoud is die van de Techcoach. Elke school bij SPOVenray heeft iemand die de eigen directie helpt met beleid rond W&T-onderwijs en collega’s enthousiasmeert. Ik ondersteun op mijn beurt weer de Techcoaches, zodat we vanuit één richtinggevend kader vormgeven aan ICT, wetenschap en technologie op onze scholen.

Zo draaien we dus met z’n allen aan de tandwielen en zorgen we ervoor dat kinderen goed onderwijs krijgen, leraren en directies enthousiast raken en blijven en beschikken over de juiste middelen en methoden.

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer willen weten over STEAM Limburg dan kunt u contact opnemen met STEAM Limburg.

Interview Ted Lenssen en Stijn Hendriks - STEAM Limburg