Skip to content Skip to footer

Stichting De Rollen is een Natuur- en MilieuEducatieCentrum actief in de Westelijke Mijnstreek en omliggende regio’s. De stichting is zich ervan bewust dat niet iedereen de ‘luxe’ heeft om met duurzaamheid bezig te zijn, maar dat wel iedereen bij wilt dragen aan een betere, duurzame wereld. Naast de tak educatie hebben we daarom ook een tak participatie en gaan we actief de scholen en buurten in. De tak educatie wordt vertegenwoordigd door twee medewerkers met veel onderwijservaring. Leren met hart, hoofd en handen staat bij ons centraal. Stichting De Rollen is ambassadeur van de Global Goals van de Verenigde Naties.

Sinds 2014, toen STEAM nog STEM was, is Stichting De Rollen betrokken geweest. We hebben verschillende O&O lessen en leskisten ontwikkeld en veel gastlessen gegeven in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van het primair onderwijs. Niet alleen over de natuur, maar ook over andere thema’s zoals techniek en energie. Daarnaast bieden we ook maatwerk aan, zodat we kunnen inspelen op de wensen van de school.

Stichting De Rollen kan het volgende bieden: Uitleen (les)materiaal, workshops, ontwerpen lesmateriaal, leveren vakdocenten.


Stichting De Rollen heeft leskisten ontwikkeld volgens het O&O principe, welke scholen kunnen lenen voor een bepaalde periode. De leskisten zijn kant-en-klaar en vrijwel direct inzetbaar door de leerkracht. Daarmee willen we de scholen ook ontzorgen. Veel leskisten zijn ook te boeken als gastles (workshops). Een van onze educatiemedewerkers komt dan met het materiaal op de school langs. Via onze website, www.derollen.nl, kan je ons aanbod inzien en direct je lesmateriaal reserveren.

Regio actief: Zuid

Stichting De Rollen - STEAM Limburg