Skip to content Skip to footer

Het afgelopen schooljaar heeft het netwerk STEAM Limburg en de stichting Spacebuzz nadrukkelijker met elkaar samengewerkt om meer kinderen in de provincie Limburg kennis te laten maken het programma, de thematiek duurzaamheid en de kracht van het inzetten bij Virtual Reality in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Dit resulteerden dat duizenden kinderen door de gehele provincie werden meegenomen om nieuwe ambassadeurs te creëren voor onze aarde. Daarbij werden ook de grenzen overschreden en droeg het netwerk bij aan de inzet van Spacebuzz voor het eerst in Duitsland in het kader van een Euregionale uitwisseling.

Een eigen Limburgse Spacebuzz voor schooljaar 2023-2024?

Zowel op uitvoering als inhoudelijk heeft het netwerk en het programma zich gevonden en de ambitie getoond om alle basisschoolleerlingen in de Provincie Limburg kennis te laten maken met het programma. Om deze ambitie waar te maken wordt in schooljaar 2022-2023 gezamenlijk verkend of er een eigen raketvoertuig kan worden gefaciliteerd voor de provincie Limburg. Dit zou een landelijke primeur zijn!

Aan de slag met de Spacebuzz in schooljaar 2022-2023!

In november 2022 heeft het netwerk de beschikking gekregen over 10 uitvoeringsdagen die verdeeld zijn over de provincie. Naast de inzet voor de leerlingen zullen deze dagen ook in het teken staan van het informeren en enthousiasmeren van stakeholders om de bovenstaande ambitie waar te maken!

Wil je meehelpen om deze ambitie waar te maken? Neem gerust contact met ons op [email protected] of schrijf je school direct in voor het bezoek van Spacebuzz aan je school of regio!*

(*) Deelnemende scholen aan het programma Spacebuzz schrijven in voor de groep(en) 7 en committeren zich aan het volgen van de noodzakelijke voorbereidende lessen (+/- 10 lesuren), bezoek aan de raket (+/- 2 uur) en afsluitende lessen (+/- 6 uur).

Medio september zal de regiocoördinator van je bestuur de ingeschreven scholen benaderen en de details rondom het bezoek bespreken. De lessenserie start na de herfstvakantie. Staat je regio of geschikte datum er niet bij? Laat ons je interesse weten en wij zullen dit meenemen in de realiseren van onze gezamenlijke ambitie:

Structureel ieder jaar 10.000 nieuwe ambassadeurs voor onze aarde creëren binnen het onderwijs in Limburg.

Schrijf je nu in via deze link:

https://forms.gle/4tVzGJ5ygoCdkiiy5

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer informatie willen over dit project dan kunt u contact opnemen met Bart Alofs

Samenwerking STEAM Limburg en Spacebuzz - STEAM Limburg