Skip to content Skip to footer

STEAM café – First Lego League

Wat een geweldige bijeenkomst was het online STEAM Café First Lego League (Limburg)! Het was een succesvolle gelegenheid waar we dieper ingingen op de vele facetten van de First Lego League en de impact ervan op de ontwikkeling van kinderen.

Ontdekkingsreis

Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over hoe de First Lego League een handson ontdekkingsreis biedt voor kinderen om hun creativiteit en technologische vaardigheden te ontwikkelen. Door deel te nemen aan FLL maken leerlingen kennis met STEAM (science, technology, engineering, art, math) en leren ze hoe ze deze vaardigheden kunnen toepassen in uitdagende projecten.


Een belangrijk onderdeel van FLL is het ontwikkelen van vaardigheden, waarbij leerlingen werken aan wetenschap, technologie, engineering en wiskunde door het ontwerpen, bouwen en programmeren van LEGO-robots. Ze worden ook aangemoedigd om probleemoplossende en kritisch denkvaardigheden te ontwikkelen tijdens het innovatieproject, waarbij ze een praktisch probleem identificeren en een innovatieve oplossing bedenken en presenteren. Daarnaast hebben we gesproken over het belang van digitale vaardigheden, zoals begrip van AI-systemen, programmeren en het verantwoordelijk gebruik van digitale technologieën. Door FLL worden kinderen gestimuleerd om hun digitale competenties te ontwikkelen en te
begrijpen hoe deze technologieën de samenleving beïnvloeden.

Robotwedstrijd

Het hoogtepunt van FLL is natuurlijk de robotontwerp- en robotwedstrijd, waarbij kinderen hun eigen robots bouwen en programmeren om verschillende missies uit te voeren. Dit stimuleert niet alleen technische vaardigheden, maar ook teamwork en communicatie. Burgerschapsvaardigheden worden gestimuleerd volgens de kernwaarden van FIRST LEGO League, Core Values, die teamwork, samenwerking en leiderschap stimuleren. Leerlingen leren respectvol om te gaan met anderen, waarderen diversiteit en begrijpen het belang van maatschappelijke betrokkenheid in een vriendelijke competitie.


Tot slot hebben we gesproken over de doorlopende leerlijn van Discover, Explore tot Challenge, waarbij kinderen stapsgewijs worden begeleid in hun FLL-reis.

Samenwerking

De deelnemers waren enthousiast over de manier waarop we de First Lego League
ormgeven in Limburg en kijken uit naar verdere samenwerking en groei binnen dit stimulerende programma.

Regio: Noord, Midden, Zuid

Mocht u meer informatie willen over dit project dan kunt u contact opnemen met Dennis van Es.

STEAM café - First Lego League - STEAM Limburg